werkt aan wonen|realiseert betaalbaar wonen

En Straks Vastgoed is een projectontwikkelaar van woningbouwprojecten. Voor eigen rekening en risico ontwikkelen wij appartementen en grondgebonden woningen, zowel voor de verkoop als voor de verhuur. Wij richten ons met kwalitatief hoogwaardige woningen met verschillende afmetingen vooral op het betaalbare segment. Met deze gemengde projecten en betaalbare woningen streven we naar gedifferentieerde en leefbare woonomgevingen.

 

En Straks Vastgoed
laat mensen betaalbaar wonen


Bij En Straks zorgen we ervoor dat de huurwoningen in belegging worden genomen en dat het beheer en onderhoud goed georganiseerd is. Waar mogelijk investeren wij zelf ook mede in het eigendom, om langjarig betrokken te blijven. Daarmee spelen we in op toekomstige veranderingen. Als een huurder later toch wil kopen bijvoorbeeld, dan kan dat én onder aantrekkelijke condities.

 

En Straks realiseert betaalbaar wonen.

En Straks realiseert betaalbaar wonen!

Met het combineren van betaalbare huur- en koopwoningen in kwalitatief hoogwaardige woningbouwprojecten dragen wij bij aan de permanente behoefte aan en beschikbaarheid van betaalbare woningen én streven wij naar gedifferentieerde en prettig leefbare woonomgevingen. Samen. Voor jongeren tot al wat ouderen. Voor vandaag en voor morgen.

De bevolking in Nederland groeit naar meer dan 17 miljoen mensen. Het aantal alleenstaanden neemt toe, evenals het aandeel ouderen. En we blijven vitaal. Het aantal kinderen per gezin blijft stabiel onder de 2. Een instroom uit het buitenland blijft voorlopig aanwezig. De gemeenschappelijke voorzieningen in steden zijn aantrekkelijk voor steeds meer mensen. In de steden is er een groeiende vraag naar woningen, voor een groot deel ook betaalbare woningen. Zowel koop als huur. De corporaties en marktpartijen ontwikkelen deze vrijwel niet meer. Juist dat gat vullen wij op. Wij geloven in gemengde projecten met koop- en huurwoningen, betaalbaar voor een grote groep mensen. Daarin schuilt onze passie. Samen betaalbaar wonen!

Doelgroepen

De betaalbare woningen ontwikkelen we niet voor één specifieke doelgroep. Goede woonomgevingen kenmerken zich door een verscheidenheid aan mensen en verschillende gezinssamenstellingen. Alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen die naast elkaar wonen en samenleven. Van starters tot en met (ver)gevorderden. Met die diversiteit ontwikkelen wij onze woningen.

Uitgangspunten

Bij de ontwikkeling staat bij ons een gemengde woonomgeving voorop. Gemengde projecten met verschillende woningtypes, maar ook met een gemeenschappelijke ziel en een hoogwaardige uitstraling. Met keuzevrijheid in koop- en huurwoningen. Primair gericht op huren van € 550 tot € 975 per maand en een verkoopprijs van € 90.000 tot € 250.000. Een-, twee- en meer-kamerwoningen, variërend van 45 m2 tot 100 m2.

Werkgebied

Bij En Straks beperken we ons niet tot de Randstad alleen. Ook in de grote(re) steden met een stabiele woningvraag is een groeiende behoefte aan betaalbaar wonen. Door locaties aan te kopen en te (her)ontwikkelen verwerven wij onze posities. Met partners of alleen.

Een greep uit onze ervaring.

Nieuw Argentinië

Nieuw Argentinië

Een grootschalig gemengd project met koop- en huurwoningen,
kantoor- en bedrijfsruimte en een parkeergarage.

(Bij Kristal ontwikkeld voor Stadgenoot)
Locked Steel Gate

De Kroon

Een gemengd hoogbouwproject van 130 m1 met 252 koop- en huurappartementen (50% sociaal), ca. 10.000 m2 kantoor- en winkelruimte en ca. 250 parkeerabonnementen.

(Bij Kristal/Haag Wonen ontwikkeld en gerealiseerd ism MAB)
Erasmustoren

Erasmustoren

Een gemengd woonproject van 89 middeldure en betaalbare huurwoningen met gebouwd parkeren.

(Bij Kristal ontwikkeld voor Haag Wonen)
Meander
Meander

Meander

Een uitgestrekt gemengd project met betaalbare koop- en huurwoningen,
een basisschool, bedrijfsruimte, horeca en parkeren.

(Bij Kristal gerealiseerd voor Stadgenoot ism Latei)
Console Activity
Solids Ijburg
Solids Ijburg
Solids Ijburg
Solids Ijburg

Solids IJburg

Een functievrij gebouw met ca. 10.000 m2 gemengde bestemming; werken en (betaalbaar) wonen

(Bij Kristal ontwikkeld voor Stadgenoot)
Backpack Contents
Zeeheldentuin
Zeeheldentuin

Zeeheldentuin

Een project met 26 sociale huurwoningen vormgegeven in een gemeenschappelijke tuin, samen met de buurt. Eigendom en beheer.

(Bij Haag Wonen voor Haag Wonen gerealiseerd)

Meerwaarde met partners


Door samen te werken met diverse partners wordt de gezamenlijke kennis en kunde gecombineerd met de woonwensen van mensen. Door woonvraagstukken samen opnieuw door te denken ontstaan vernieuwende en innovatieve woonoplossingen. Zo voorzien wij in de behoefte aan eigentijds en betaalbaar wonen, vandaag en morgen.

Den Haag

In Den Haag werken we aan de transformatie van een parkeergarage naar zo’n 60 betaalbare huurwoningen voor starters en alleenstaanden, met parkeren.

Roosendaal

In Roosendaal werken we aan de transformatie van een kantoor met deels nieuwbouw met in totaal ca. 60 betaalbare woningen. Hier worden oud en nieuw gecombineerd.

Den Haag

In Den Haag werken we samen aan een gemengd woonwerkcomplex met ook betaalbaar wonen.

Neem contact op